Møteplasser til gjennbruksmaterialer

I Barnehageuka har vi fått mange besøk fra andre barnehager i bydelen. Ute har vi lagt tilrette for spenende møteplasser med gjenbruksmaterialer.