Materiell

Det fysiske miljøet inne (som ute) i barnehagen inspirerer til lek ved å sette fram provokasjoner. Ulikt gjenbruksmateriell inviterer til skapende lek, finmotoriske bevegelser og aktiviteter.