Spaltedokumentasjon

Spaltedokumentasjon til refleksjon i gruppe

Spaltedokumentasjon til refleksjon i team. Denne type dokumentasjon kan hjelpe barnehagepersonale til å få ny forståelse for hvordan rommet som tredje pedagog fungerer.

Er definerte materiell nok bra til småbarnsutforskning og læring?

På det første bildet til venstre ser du statisk materiell vi presenterte for småbarna til utforskning. De barna lærte ganske lett hvordan bruke disse verktøyene. Barna gledet seg en viss tid over den leken, og etter de knakk koden ble de to redskaper ikke mer av interesse. Etter barna ble ferdige med utforskning av det statiske materiell kastet de ringene bak ovn, under podiet og sklia. Ferdiglaget materiell forenkler læring for barna, og gjør den målrettet og målbar, og lite utfordrende for barna (Kupferberg, 2006, s. 11.). Bruk av åpne materialer fra industrien og naturen kan mye mer inspirere barna til nytenkning og utforskning.
I refleksjon med personale brukte vi spaltedokumentasjon når
vi forandret denne møteplassen for å skape engasjement for materiell hos barnet og barnegruppen (midt og høyre bildet).

Kan det å tegne på døren engasjere barna?

Krusseduller og streker

Tegne på dør isteden for ark?! Barna liker å tegne krusseduller og streker og når de kan hviske de bort med svamp så få de enda mer lyst til å tegne mer. Finn frem noen få kritt, svamp og en liten spruteflaske til enhver barn og start å tegne med dem. For et småbarn som ikke alttid har ord til å beskrive ting vil denne sanseerfaringen støtte barnets kreativitet og sette i gang tankeproesser både hos barn og pedagogen.

Hvordan kan kuben på småbarnsavdeling brukes til rollelek?

MUV vibes på småbarnsavdelingen i Rosenborg bhg i Oslo. Bare en dag etter besøk på MUV ble vi inspierert til en ny endring på avdelingen vår. Garderoben til de små ble forvandlet til en spennede RollelekRom. I tillegg til utkledningstøy for barna, installerte vi kuben i garderoben som et separat rom til «babylek». Kuben gestaltet vi med en benk, noen puter, en matboks med lekegrønsakker, små flasker og kopper. Dukker var alle påkledt(!) og fikk hver sin seng. En liten boks med babyklær var også klar til bruk. Jeg ble inspirert til denne møteplassen gjennom praktiske matsituasjoner og kommunikasjon med barna ved bordet i lunsjtiden. Samtalene som foregår både mellom barn og voksne i en måltid kan pedagoen igjen gjenkalle på en møteplass som kan gestaltes lignende en matsituasjon barna er vant til: For eksempel en rollelekmøteplass til utkledning og babylek i garderoben:) Den konstruksjonen med rør og baller kan i tilleg forsterke barnas dynamikk i lek, og samtidig støtte barnas finmotorikk. For eksempel kan barna øve på øye-hånd koordinasjon. Stor takk til MUV for faglig innput!

Brannvernuka med brannstasjon på småbarnsavdelingen

Hvordan lage en provokasjon
til tema «brann»?

Provokasjon, ulike materialer, riving som handling i seg selv, og måten barna oppførte seg på i lek skapte mange unike uttrykksform for språk. Pedagogen hjalp å stable store gjenbruksmaterialer oppå hverandre til høye tårn. Noen barn var opptatt med å legge former inn i hverandre. Vi så at spenningen hos de fleste barna lå i å rive tårnet ned enn å bygge.

Et barn har hundre språk
Barnet uttrykker seg på mange måter om det som har betydning for dem (K. Carlsen, I Reggio Emilia atelierkultur og utforskende praksis, s. 84). Provokasjon er en del av rommets uttrykk som åpner for: bruk av språk, sosial handling med sine jevnaldrende og mulighet for barnet å fortolke sin verden.
Denne provokasjonen med ulike materialer valgte vi fordi vi ønsket å utfordre barnas lek med biler og brannbiler til en mer skapende lek med ulike typer materialer som inviterer andre barn til undersøkelsen. Provokasjonen ble laget i forbindelse med årets Brannvernuke i uke 38.

Skape fellesforståelse for ulikheter

Hvordan skape fellesforståelse og akseptanse hos barn for ulikt utseende og tanker?

Avdeling sitt prosjektarbeid baserer på fordypning i barnehagens årets prosjekt «Barns 100 møter med byen vår!», «Det som vokser og gror.» Vi har valgt å undersøke kroppen vår for at barna kan få en fellesforståelse for at det å være ulik ikke

Hvordan øke barnas empati og akseptanse for hverandre og andre mennesker sitt ulikt utseende?
I lek og samtaler fordyper vi oss blant annet i tema «Min kropp – grei og rar!» Målet med alle fordypninger i aktiviteter er å øke barnas empati og akseptanse for hverandre og andre mennesker sitt ulikt utseende.
Første målinger og sammenligninger av kroppen: Hvem er lengst? Hvor mange ganger passer vi helt opp til taket? Hvordan føles det når kroppen ikke fungerer som skal, hvorfor noen har et annerledes utseende, ikke har armer eller bein? Egner seg pinner til måling av barnas høyde? Kanskje vi kan ta tepperester til å måle hverandres kropp? Vi sammenligner våre resultater. Hvem er størst? Minst? Ved hjelp av sammenligninger kunne barna visualisere at vi er ulike. Det å være størst ikke altid henger sammen med hvem er eldst osv.

Fordypning startet ut fra barnas nysgjerrighet og motivasjon for å lære mer over hvorfor og hvordan man er ulikt. De forteller og lager hypoteser om kroppen og hvordan det føles når den ikke fungerer som skal, hvorfor noen har et annerledes utseende, ikke har armer eller bein. Underveis jobber vi med boken «Timothy mister seg sjølv» av Vegard Markhus.

« Eldre innlegg
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial