Kategori: Reggio Emilia (Side 1 av 5)

Hvordan kan kuben på småbarnsavdeling brukes til rollelek?

MUV vibes på småbarnsavdelingen i Rosenborg bhg i Oslo. Bare en dag etter besøk på MUV ble vi inspierert til en ny endring på avdelingen vår. Garderoben til de små ble forvandlet til en spennede RollelekRom. I tillegg til utkledningstøy for barna, installerte vi kuben i garderoben som et separat rom til «babylek». Kuben gestaltet vi med en benk, noen puter, en matboks med lekegrønsakker, små flasker og kopper. Dukker var alle påkledt(!) og fikk hver sin seng. En liten boks med babyklær var også klar til bruk. Jeg ble inspirert til denne møteplassen gjennom praktiske matsituasjoner og kommunikasjon med barna ved bordet i lunsjtiden. Samtalene som foregår både mellom barn og voksne i en måltid kan pedagoen igjen gjenkalle på en møteplass som kan gestaltes lignende en matsituasjon barna er vant til: For eksempel en rollelekmøteplass til utkledning og babylek i garderoben:) Den konstruksjonen med rør og baller kan i tilleg forsterke barnas dynamikk i lek, og samtidig støtte barnas finmotorikk. For eksempel kan barna øve på øye-hånd koordinasjon. Stor takk til MUV for faglig innput!

Skape fellesforståelse for ulikheter

Hvordan skape fellesforståelse og akseptanse hos barn for ulikt utseende og tanker?

Avdeling sitt prosjektarbeid baserer på fordypning i barnehagens årets prosjekt «Barns 100 møter med byen vår!», «Det som vokser og gror.» Vi har valgt å undersøke kroppen vår for at barna kan få en fellesforståelse for at det å være ulik ikke

Hvordan øke barnas empati og akseptanse for hverandre og andre mennesker sitt ulikt utseende?
I lek og samtaler fordyper vi oss blant annet i tema «Min kropp – grei og rar!» Målet med alle fordypninger i aktiviteter er å øke barnas empati og akseptanse for hverandre og andre mennesker sitt ulikt utseende.
Første målinger og sammenligninger av kroppen: Hvem er lengst? Hvor mange ganger passer vi helt opp til taket? Hvordan føles det når kroppen ikke fungerer som skal, hvorfor noen har et annerledes utseende, ikke har armer eller bein? Egner seg pinner til måling av barnas høyde? Kanskje vi kan ta tepperester til å måle hverandres kropp? Vi sammenligner våre resultater. Hvem er størst? Minst? Ved hjelp av sammenligninger kunne barna visualisere at vi er ulike. Det å være størst ikke altid henger sammen med hvem er eldst osv.

Fordypning startet ut fra barnas nysgjerrighet og motivasjon for å lære mer over hvorfor og hvordan man er ulikt. De forteller og lager hypoteser om kroppen og hvordan det føles når den ikke fungerer som skal, hvorfor noen har et annerledes utseende, ikke har armer eller bein. Underveis jobber vi med boken «Timothy mister seg sjølv» av Vegard Markhus.

Likhet og ulikhet i naturen

På jakten etter like og ulike steiner

Barna undersøkte prikkete mønster på medbrakte gjenstander (flagg, genser, pose). Hva er felles? Hva skiller gjenstandene ut fra hverandre? Fort fant barna ut at mønstrene er ulike typer: store, små, tettprikkete og med fargerike prikker. Men, hva er med prikkete steiner? Vi tok frem prikkete steiner og undersøkte de.
Hva er likt og hva er ulikt i prikkene? En kjempe fin aktivitet som engasjerer barna og som bidrar til læring og utvikling av vennskap.

Læringsmiljø ute i barnehagen

Fysisk lek og læring i møte med naturmaterialer

Fysisk leke- og læringsrom ute for barna ble utformet av medstudenter fra ABLU 2017. Vi skapet et inviterende læringsmiljø ute med muligheter for estetiske opplevelser og læring både, for barn og voksne. Materialene var varierte og fra naturen og oppfordret alle barna til å samarbeid og fordypning i matlaging. Vi voksne har hjulpet barna ved behov å holdte fast i interessen hos barna for baking og spising av «mat».

Plastsøppel

Stopp forsøpling av naturen

«Skulpturen PlastoZilla er laget av plastsøppel funnet i naturen og i havet. Budskapet er enkelt – menneskets forsøpling av naturen må stoppe for en bærekraftig fremtid.»
Artist: Pippip Ferner/Guerilla plastic movement

Fysisk fostring

Kroppslige muligheter og begrensninger.

Fra det kjente, som sandkassa, bøtter og spader til det ukjente og spennende materialet som stimulerer og utfordrer til bevegelse. Har lærte alle barna å bli kjennt med sine kropslige muligheter, men også begrensninger.

« Eldre innlegg
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial