På jakten etter prikkete steiner

Aktivitet i naturfag

Barna undersøkte prikkete mønster på medbrakte gjenstander (flagg, genser, pose). Hva er felles? Hva skiller gjenstandene ut fra hverandre? Fort fant barna ut at mønstrene er ulike typer: store, små, tettprikkete og med fargerike prikker. Men, hva er med prikkete steiner? Vi tok frem prikkete steiner og undersøkte de.
Hva er likt og hva er ulikt i prikkene? En kjempe fin aktivitet som engasjerer barna og som bidrar til læring og utvikling av vennskap.

Undersøkelsesfasen i prosjektet

Hva kjennetegnes Uranienborgparken?


Barna lager et eget kart for å finne ut hva som kjennetegnes Uranienborgparken slik at vi kan komme oss ditt neste gang. (Den første gangen hadde vi ingen suksess). Vi bruker gjenkalling som metode som kjennetegn for objekter og steder barna har vært før (for eksempel i Frogner -og Slottsparken med barnehagen eller familie).Undersøkelsesfasen er en del av Åretsprosjekt “Det som vokser og gror”.

Potethosting

“Poteto! Poteto!”


Først var det ingen poteter, men etter hvert fant barna mange av dem. Alle var “rosa”. Noen var “store” og noen var “små”. Flere var “gode” og noen var “dø”. “Det går ikke an å spise de nå!”, (Det var så mange meninger å lytte til).
Vi vasket og kokte noen poteter til lunsj. Hvert barn på avdelingen fikk en rå potet med seg hjemm. Resten sparte vi opp og plantet igjen i jorda dagen etter (barna 3-4år).

Stop skilt

Hvordan kan barna spare på leken?

“Ikke rydde her, jeg vil spare på leken!” sa en treåring.
Prompt hadde vi en løsning. Vi lager stopp skilter og setter de framm.
Det kom mange barn til lekeplassen for å se på det som var nytt. “Hva gjør du?”, spurte de meg. “Jeg legger et skilt på huset deres.” Men, vet dere hvilket skilt dette er?” spurte jeg. Har dere sett dette skiltet før?
“Ja, vi må stoppe!”, sa det andre barnet. “Ja!” sa jeg.
Så kom det tredje barnet og sa: “Stopp skilt!”. De fjerde barnet begynte å lese:
S-T- O-P og da ble de andre barna helt stille. Det femte barnet ropte høyt til de som kom løpende til “huset” (for å rydde det opp): “Vi må spare på det!!”