Undersøkelsesfasen i prosjektet

Hva kjennetegnes Uranienborgparken?


Barna lager et eget kart for å finne ut hva som kjennetegnes Uranienborgparken slik at vi kan komme oss ditt neste gang. (Den første gangen hadde vi ingen suksess). Vi bruker gjenkalling som metode som kjennetegn for objekter og steder barna har vært før (for eksempel i Frogner -og Slottsparken med barnehagen eller familie).Undersøkelsesfasen er en del av Åretsprosjekt “Det som vokser og gror”.

Foretelling i samlingsstund

Flere barn forteller en historie


Jeg møtt barna i samlingen og sa at jeg skal spille “en journalist” som “skriver i avisen”. “Da jeg ikke kan komme på et eventyr selv, kom jeg hit til å spørre barna om hjelp.” Eventyret startet jeg med: “Det var en gang en rev…” Hvert barn sa et ord som eventyret skal inneholde. Den som var litt sjenert fikk hjelp av meg. Jeg tok fram penn og papir for å skrive hva barna sa. Etter at historien ble ferdig leste jeg den høyt for. Deretter dramatiserte vi handlingen og tilførte kroppsspråk og bevegelse inn. Det hadde vært bra å ha to “journalister”: en som leser for og en som bruker bevegelse i dramatiseringen.
Dagen etter ble historien tegnet med tusj på papir og laminert slik at den kan brukes videre i språkarbeid med barn. Flere sånne fortellinger kan samles og lages til en bok. (Samling/drama/16 b., 3-4år)

Når materiale blir til noe viktig

“Vi er grisepleier!”

I dag lagde barna en GRIS ute i sandkassa (av den harde klumpen leire). Grisen lå i badekaret og ble tørket og vasket fordi “han skal ikke være skitten”, men ren og pen. Han, grisen fikk hår, siden griser ikke har hår (mente et andre fireåring). “Hva gjør dere?” spurte de forbikommende barna. “Vi er grisepleier!”

Eksemplet viser hvordan materiale “leire” og barnas fantasikraft i den kreative prosessen kan stimmulere og styrke til læring og abstrakt tenkning.

Double decker art


In the beginning was the line with wax crayons

Two children choose to draw lines on a paper while they set on a floor. The other one decided to sit on a chair. It was quiet atmosphere and I had the impression that they were enjoying. After a while the other to children decided to change their place above the table. I could observe how lines turned into circles thus movement became more and more advantageous dynamics . Next time we are going to tape paper on the below the table too and listen to the music while we drawing.