Kategori: Kuben

Hvordan kan kuben på småbarnsavdeling brukes til rollelek?

MUV vibes på småbarnsavdelingen i Rosenborg bhg i Oslo. Bare en dag etter besøk på MUV ble vi inspierert til en ny endring på avdelingen vår. Garderoben til de små ble forvandlet til en spennede RollelekRom. I tillegg til utkledningstøy for barna, installerte vi kuben i garderoben som et separat rom til «babylek». Kuben gestaltet vi med en benk, noen puter, en matboks med lekegrønsakker, små flasker og kopper. Dukker var alle påkledt(!) og fikk hver sin seng. En liten boks med babyklær var også klar til bruk. Jeg ble inspirert til denne møteplassen gjennom praktiske matsituasjoner og kommunikasjon med barna ved bordet i lunsjtiden. Samtalene som foregår både mellom barn og voksne i en måltid kan pedagoen igjen gjenkalle på en møteplass som kan gestaltes lignende en matsituasjon barna er vant til: For eksempel en rollelekmøteplass til utkledning og babylek i garderoben:) Den konstruksjonen med rør og baller kan i tilleg forsterke barnas dynamikk i lek, og samtidig støtte barnas finmotorikk. For eksempel kan barna øve på øye-hånd koordinasjon. Stor takk til MUV for faglig innput!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial