Når materiale blir til noe viktig

“Vi er grisepleier!”

I dag lagde barna en GRIS ute i sandkassa (av den harde klumpen leire). Grisen lå i badekaret og ble tørket og vasket fordi “han skal ikke være skitten”, men ren og pen. Han, grisen fikk hår, siden griser ikke har hår (mente et andre fireåring). “Hva gjør dere?” spurte de forbikommende barna. “Vi er grisepleier!”

Eksemplet viser hvordan materiale “leire” og barnas fantasikraft i den kreative prosessen kan stimmulere og styrke til læring og abstrakt tenkning.

Stop skilt

Hvordan kan barna spare på leken?

“Ikke rydde her, jeg vil spare på leken!” sa en treåring.
Prompt hadde vi en løsning. Vi lager stopp skilter og setter de framm.
Det kom mange barn til lekeplassen for å se på det som var nytt. “Hva gjør du?”, spurte de meg. “Jeg legger et skilt på huset deres.” Men, vet dere hvilket skilt dette er?” spurte jeg. Har dere sett dette skiltet før?
“Ja, vi må stoppe!”, sa det andre barnet. “Ja!” sa jeg.
Så kom det tredje barnet og sa: “Stopp skilt!”. De fjerde barnet begynte å lese:
S-T- O-P og da ble de andre barna helt stille. Det femte barnet ropte høyt til de som kom løpende til “huset” (for å rydde det opp): “Vi må spare på det!!”

På den nye avdelingen

Barnas overgang etter ferien

På avdelingen fra 3 til 4 år er det noen få barna tilbake. For de aller fleste var det lett å være igjen i barnehagen mens den andre dagen var det litt tung å la foreldre gå. Likevel hadde alle barna det bra å kom fort i kontakt gjennom lek. Her var det konstruksjonslek med klosser hvor barna har bygget et hus.