Kategori: Konstruksjon (Side 1 av 2)

Er definerte materiell nok bra til småbarnsutforskning og læring?

På det første bildet til venstre ser du statisk materiell vi presenterte for småbarna til utforskning. De barna lærte ganske lett hvordan bruke disse verktøyene. Barna gledet seg en viss tid over den leken, og etter de knakk koden ble de to redskaper ikke mer av interesse. Etter barna ble ferdige med utforskning av det statiske materiell kastet de ringene bak ovn, under podiet og sklia. Ferdiglaget materiell forenkler læring for barna, og gjør den målrettet og målbar, og lite utfordrende for barna (Kupferberg, 2006, s. 11.). Bruk av åpne materialer fra industrien og naturen kan mye mer inspirere barna til nytenkning og utforskning.
I refleksjon med personale brukte vi spaltedokumentasjon når
vi forandret denne møteplassen for å skape engasjement for materiell hos barnet og barnegruppen (midt og høyre bildet).

Brannvernuka med brannstasjon på småbarnsavdelingen

Hvordan lage en provokasjon
til tema «brann»?

Provokasjon, ulike materialer, riving som handling i seg selv, og måten barna oppførte seg på i lek skapte mange unike uttrykksform for språk. Pedagogen hjalp å stable store gjenbruksmaterialer oppå hverandre til høye tårn. Noen barn var opptatt med å legge former inn i hverandre. Vi så at spenningen hos de fleste barna lå i å rive tårnet ned enn å bygge.

Et barn har hundre språk
Barnet uttrykker seg på mange måter om det som har betydning for dem (K. Carlsen, I Reggio Emilia atelierkultur og utforskende praksis, s. 84). Provokasjon er en del av rommets uttrykk som åpner for: bruk av språk, sosial handling med sine jevnaldrende og mulighet for barnet å fortolke sin verden.
Denne provokasjonen med ulike materialer valgte vi fordi vi ønsket å utfordre barnas lek med biler og brannbiler til en mer skapende lek med ulike typer materialer som inviterer andre barn til undersøkelsen. Provokasjonen ble laget i forbindelse med årets Brannvernuke i uke 38.

Fysisk fostring

Kroppslige muligheter og begrensninger.

Fra det kjente, som sandkassa, bøtter og spader til det ukjente og spennende materialet som stimulerer og utfordrer til bevegelse. Har lærte alle barna å bli kjennt med sine kropslige muligheter, men også begrensninger.

Hvordan kan barna bruke ulike materialer til konstruksjon?

Hvordan skruer, planker og ulltråd skaffer  kunnskap hos pedagogen om hvordan det fysiske miljøet kan fungere som den
3. pedagogen

Betydning av mangfold av materialer til lek i barnas konstruksjon er viktig for læring. Skruer, planker og ulltråd tilgjenglig for barna for at de kan bli inspirert til å konstruere små og store byggverk. Disse små håndverkene ble fanget i nettet til en «edderkopp» uten å merke hva som skjer med dem. Om Rom som 3. Pedagog: «Malaguzzi framhever sammenhengene av de ulike materialer i det fysiske miljøet og betydningen av barnehagelærernes forståelse for og aktive valg i utformingen av det.» (Carlsen, 2021, s.77) Det å skru planker sammen krever øvelse på å koordinere samspill mellom synet og styring av hånd sin bevegelse.

Snø

Lek med snø!

Snø inspirerte barna til å finne på ting og bidrat til så mye glede i barnehagen.

Vi kastet oss med stor iver ut i og akte, laget snøballer og snømann. ”Det man hører glemmer man, det man ser husker man, det man gjør forstår man”. (Loris Malaguzzi)

Når materiale blir til noe viktig

«Vi er grisepleier!»

I dag lagde barna en GRIS ute i sandkassa (av den harde klumpen leire). Grisen lå i badekaret og ble tørket og vasket fordi «han skal ikke være skitten», men ren og pen. Han, grisen fikk hår, siden griser ikke har hår (mente et andre fireåring). «Hva gjør dere?» spurte de forbikommende barna. «Vi er grisepleier!»

Eksemplet viser hvordan materiale «leire» og barnas fantasikraft i den kreative prosessen kan stimmulere og styrke til læring og abstrakt tenkning.

Land art

Land Art inspirerte uttrykk på Huk

Noen refleksjonssporsmål fra prossesen for videre arbeid med barn i tema Land Art:
Hvordan forhindre forsøpling av miljøet vårt? Hva skjer med plast, gummi og andre lite nedbrytbare materialer som bli værende i hundrevis av år? Hva betyr det for oss mennesker og dyr?

Arbeidsgruppen V.Aker/Frogner (ABLU 2017 studiet v. HiOA) brukte Land Art som en estetisk erfaring til videre arbeid med barn. Vi, studentene laget en provokasjon som invitasjon til lek og læring hos barn. Det vi opplevde naturens linjer, farger, former og teksturer og skapte kontraster og impulser i landskapet. Det lite gjemmestedet i busken omformet vi med hjelp av naturens materialene og søppel til et nytt estetisk rom for skapende lek, improvisation og læring for barn.

Stop skilt

Hvordan kan barna spare på leken?


«Ikke rydde her, jeg vil spare på leken!» sa en treåring.
Prompt hadde vi en løsning. Vi lager stopp skilter og setter de framm.
Det kom mange barn til lekeplassen for å se på det som var nytt. «Hva gjør du?», spurte de meg. «Jeg legger et skilt på huset deres.» Men, vet dere hvilket skilt dette er?» spurte jeg. Har dere sett dette skiltet før?
«Ja, vi må stoppe!», sa det andre barnet. «Ja!» sa jeg.
Så kom det tredje barnet og sa: «Stopp skilt!». De fjerde barnet begynte å lese:
S-T- O-P og da ble de andre barna helt stille. Det femte barnet ropte høyt til de som kom løpende til «huset» (for å rydde det opp): «Vi må spare på det!!»

« Eldre innlegg
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial