Kategori: Kommunikasjon, språk og tekst (Side 1 av 2)

Hvordan kan kuben på småbarnsavdeling brukes til rollelek?

MUV vibes på småbarnsavdelingen i Rosenborg bhg i Oslo. Bare en dag etter besøk på MUV ble vi inspierert til en ny endring på avdelingen vår. Garderoben til de små ble forvandlet til en spennede RollelekRom. I tillegg til utkledningstøy for barna, installerte vi kuben i garderoben som et separat rom til «babylek». Kuben gestaltet vi med en benk, noen puter, en matboks med lekegrønsakker, små flasker og kopper. Dukker var alle påkledt(!) og fikk hver sin seng. En liten boks med babyklær var også klar til bruk. Jeg ble inspirert til denne møteplassen gjennom praktiske matsituasjoner og kommunikasjon med barna ved bordet i lunsjtiden. Samtalene som foregår både mellom barn og voksne i en måltid kan pedagoen igjen gjenkalle på en møteplass som kan gestaltes lignende en matsituasjon barna er vant til: For eksempel en rollelekmøteplass til utkledning og babylek i garderoben:) Den konstruksjonen med rør og baller kan i tilleg forsterke barnas dynamikk i lek, og samtidig støtte barnas finmotorikk. For eksempel kan barna øve på øye-hånd koordinasjon. Stor takk til MUV for faglig innput!

Brannvernuka med brannstasjon på småbarnsavdelingen

Hvordan lage en provokasjon
til tema «brann»?

Provokasjon, ulike materialer, riving som handling i seg selv, og måten barna oppførte seg på i lek skapte mange unike uttrykksform for språk. Pedagogen hjalp å stable store gjenbruksmaterialer oppå hverandre til høye tårn. Noen barn var opptatt med å legge former inn i hverandre. Vi så at spenningen hos de fleste barna lå i å rive tårnet ned enn å bygge.

Et barn har hundre språk
Barnet uttrykker seg på mange måter om det som har betydning for dem (K. Carlsen, I Reggio Emilia atelierkultur og utforskende praksis, s. 84). Provokasjon er en del av rommets uttrykk som åpner for: bruk av språk, sosial handling med sine jevnaldrende og mulighet for barnet å fortolke sin verden.
Denne provokasjonen med ulike materialer valgte vi fordi vi ønsket å utfordre barnas lek med biler og brannbiler til en mer skapende lek med ulike typer materialer som inviterer andre barn til undersøkelsen. Provokasjonen ble laget i forbindelse med årets Brannvernuke i uke 38.

Likhet og ulikhet i naturen

På jakten etter like og ulike steiner

Barna undersøkte prikkete mønster på medbrakte gjenstander (flagg, genser, pose). Hva er felles? Hva skiller gjenstandene ut fra hverandre? Fort fant barna ut at mønstrene er ulike typer: store, små, tettprikkete og med fargerike prikker. Men, hva er med prikkete steiner? Vi tok frem prikkete steiner og undersøkte de.
Hva er likt og hva er ulikt i prikkene? En kjempe fin aktivitet som engasjerer barna og som bidrar til læring og utvikling av vennskap.

Læringsmiljø ute i barnehagen

Fysisk lek og læring i møte med naturmaterialer

Fysisk leke- og læringsrom ute for barna ble utformet av medstudenter fra ABLU 2017. Vi skapet et inviterende læringsmiljø ute med muligheter for estetiske opplevelser og læring både, for barn og voksne. Materialene var varierte og fra naturen og oppfordret alle barna til å samarbeid og fordypning i matlaging. Vi voksne har hjulpet barna ved behov å holdte fast i interessen hos barna for baking og spising av «mat».

Hvordan kan barna bruke ulike materialer til konstruksjon?

Hvordan skruer, planker og ulltråd skaffer  kunnskap hos pedagogen om hvordan det fysiske miljøet kan fungere som den
3. pedagogen

Betydning av mangfold av materialer til lek i barnas konstruksjon er viktig for læring. Skruer, planker og ulltråd tilgjenglig for barna for at de kan bli inspirert til å konstruere små og store byggverk. Disse små håndverkene ble fanget i nettet til en «edderkopp» uten å merke hva som skjer med dem. Om Rom som 3. Pedagog: «Malaguzzi framhever sammenhengene av de ulike materialer i det fysiske miljøet og betydningen av barnehagelærernes forståelse for og aktive valg i utformingen av det.» (Carlsen, 2021, s.77) Det å skru planker sammen krever øvelse på å koordinere samspill mellom synet og styring av hånd sin bevegelse.

Dinosaurer

Fra barnets perspektiv


«Se en dinosaur!» Treet fascinerte og stimulerte en toåring på turen gjennom parken.
Langaardløkken er en gammel løkkehage/park på Briskeby i Oslo og et spesielt tursted for barn gjennom Åretsprosjektet “Det som vokser og gror”.

Foretelling i samlingsstund

Flere barn forteller en historie


Jeg møtt barna i samlingen og sa at jeg skal spille “en journalist” som “skriver i avisen”. “Da jeg ikke kan komme på et eventyr selv, kom jeg hit til å spørre barna om hjelp.” Eventyret startet jeg med: “Det var en gang en rev…” Hvert barn sa et ord som eventyret skal inneholde. Den som var litt sjenert fikk hjelp av meg. Jeg tok fram penn og papir for å skrive hva barna sa. Etter at historien ble ferdig leste jeg den høyt for. Deretter dramatiserte vi handlingen og tilførte kroppsspråk og bevegelse inn. Det hadde vært bra å ha to “journalister”: en som leser for og en som bruker bevegelse i dramatiseringen.
Dagen etter ble historien tegnet med tusj på papir og laminert slik at den kan brukes videre i språkarbeid med barn. Flere sånne fortellinger kan samles og lages til en bok. (Samling/drama/16 b., 3-4år)

Når materiale blir til noe viktig

«Vi er grisepleier!»

I dag lagde barna en GRIS ute i sandkassa (av den harde klumpen leire). Grisen lå i badekaret og ble tørket og vasket fordi «han skal ikke være skitten», men ren og pen. Han, grisen fikk hår, siden griser ikke har hår (mente et andre fireåring). «Hva gjør dere?» spurte de forbikommende barna. «Vi er grisepleier!»

Eksemplet viser hvordan materiale «leire» og barnas fantasikraft i den kreative prosessen kan stimmulere og styrke til læring og abstrakt tenkning.

« Eldre innlegg
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial