Kategori: Dokumentasjon

Spaltedokumentasjon

Spaltedokumentasjon til refleksjon i gruppe

Spaltedokumentasjon til refleksjon i team. Denne type dokumentasjon kan hjelpe barnehagepersonale til å få ny forståelse for hvordan rommet som tredje pedagog fungerer.

Lytte og observere I

Lytte, observere og dokumentere

Hva gjør barna? Med kollegene på avdelingen tar vi oss tid og rom hver uke for å drøfte tolkninger og teorier til det løpende arbeidet med prosjektet. Vi utforsker, søker sammen etter meninger og strategier for å støtte barnets «reise» til kunnskap. Eksempel på dokumentasjon til Årsprosjektet «Det som vokser og gror»

Prosjektet starter

Titel, undertitel og tankekart

Uka 31 etter ferien er over og vi er klare for start. Titel, undertitel og tankekartet er synlig på veggen. Vi vil bruke dette verktøye for å organisere prosjekttprosessen vår. Hva vet barna om «Byen vår»? Det blir spennende og finne det ut!

Årsprosjekt 2017-2020 starter nytt!

Etter evalueringen av felles årsprosjekt «Barnas relasjon til en plass» 2016-2017 ønsker vi å fortsette jobb videre. Det nye Årsprosjektet «Barnas 100 møter med byen vår!» starter 2017/2018 med Arbeidstitelen «Det som vokser og gror». Målet mitt er å følge prosjektet på avdelingen for barn fra 3-4 år. Den hele prosessen ønsker jeg å dokumentere her på bloggen.

prosjektvegg

Årsprosjekt 2016-2017 er ferdig evaluert

Prosjektvegg i perioden 2015-2016 på avdelingen for barn i alderen 2-3 år.
Gjennom våre observasjoner og dokumentasjoner, så vi at barnas interesser var veldig ulikt. Ut fra avdelings evalueringer og i prosjektgruppa valgte vi å fordype oss i tema «sanser».
Prosjektveggen har endret seg i takt med hvor i prosessen vi har vært.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial