Lytte og observere I

Lytte, observere og dokumentere

Hva gjør barna? Med kollegene på avdelingen tar vi oss tid og rom hver uke for å drøfte tolkninger og teorier til det løpende arbeidet med prosjektet. Vi utforsker, søker sammen etter meninger og strategier for å støtte barnets “reise” til kunnskap. Eksempel på dokumentasjon til Årsprosjektet “Det som vokser og gror”

Årsprosjekt 2017-2020 starter nytt!

Etter evalueringen av felles årsprosjekt “Barnas relasjon til en plass” 2016-2017 ønsker vi å fortsette jobb videre. Det nye Årsprosjektet “Barnas 100 møter med byen vår!” starter 2017/2018 med Arbeidstitelen “Det som vokser og gror”. Målet mitt er å følge prosjektet på avdelingen for barn fra 3-4 år. Den hele prosessen ønsker jeg å dokumentere her på bloggen.

prosjektvegg

Årsprosjekt 2016-2017 er ferdig evaluert

Prosjektvegg i perioden 2015-2016 på avdelingen for barn i alderen 2-3 år.
Gjennom våre observasjoner og dokumentasjoner, så vi at barnas interesser var veldig ulikt. Ut fra avdelings evalueringer og i prosjektgruppa valgte vi å fordype oss i tema “sanser”.
Prosjektveggen har endret seg i takt med hvor i prosessen vi har vært.