«Min kropp – grei og rar!»

Hvordan øke barnas empati og akseptanse for hverandre og andre mennesker sitt ulikt utseende?

Avdeling sitt prosjektarbeid baserer på barnehage sin fordypning i barnehagens årets prosjekt «Barns 100 møter med byen vår!», «Det som vokser og gror.»

«Min kropp – grei og rar!»
I lek og samtaler fordyper vi oss blant annet i tema «Min kropp – grei og rar!» Målet med alle fordypninger i aktiviteter er å øke barnas empati og akseptanse for hverandre og andre mennesker sitt ulikt utseende.
Første målinger og sammenligninger av kroppen: Hvem er lengst? Hvor mange ganger passer vi helt opp til taket? Egner seg pinner til måling av takhøyden? Noe annet? Kanskje vi kan ta tepperest ved å måle? Deretter sammenligner vi resultater. Vi sammenligner hvem er størst. Ut fra sammenligninger kunne barna visualisere at det å være størst ikke altid henger sammen med hvem er eldst.

Fordypning startet ut fra barnas nysgjerrighet og motivasjon for å lære mer over hvorfor og hvordan man er ulikt. De forteller og lager hypoteser om kroppen og hvordan det føles når den ikke fungerer som skal, hvorfor noen har et annerledes utseende, ikke har armer eller bein. Underveis jobber vi med boken “Timothy mister seg sjølv” av Vegard Markhus.

Undersøkelsesfasen i prosjektet

Hva kjennetegnes Uranienborgparken?


Barna lager et eget kart for å finne ut hva som kjennetegnes Uranienborgparken slik at vi kan komme oss ditt neste gang. (Den første gangen hadde vi ingen suksess). Vi bruker gjenkalling som metode som kjennetegn for objekter og steder barna har vært før (for eksempel i Frogner -og Slottsparken med barnehagen eller familie).Undersøkelsesfasen er en del av Åretsprosjekt “Det som vokser og gror”.

Potethosting

“Poteto! Poteto!”


Først var det ingen poteter, men etter hvert fant barna mange av dem. Alle var “rosa”. Noen var “store” og noen var “små”. Flere var “gode” og noen var “dø”. “Det går ikke an å spise de nå!”, (Det var så mange meninger å lytte til).
Vi vasket og kokte noen poteter til lunsj. Hvert barn på avdelingen fikk en rå potet med seg hjemm. Resten sparte vi opp og plantet igjen i jorda dagen etter (barna 3-4år).

Lytte og observere I

Lytte, observere og dokumentere

Hva gjør barna? Med kollegene på avdelingen tar vi oss tid og rom hver uke for å drøfte tolkninger og teorier til det løpende arbeidet med prosjektet. Vi utforsker, søker sammen etter meninger og strategier for å støtte barnets “reise” til kunnskap. Eksempel på dokumentasjon til Årsprosjektet “Det som vokser og gror”

Barn i byen vår

Årets første tur

Vi tar inn byen vår med alle sanser ved årets første tur til Frognerparken! Det vi ønsker er at barna skal bli enda bedre kjent med hva som skjer i byen vår og få innsikt i naturen. Mange barna kjente seg igjen i Frognerbadet og Frognerstadion, stedet de har vært på med foreldre deres. På veien til Frognerparken ble et barn oppmerksom på biltrafikk og at, “…det der er to veier, en foran og en bak“. Disse og andre gode tanker ble selvfølgelig notert på tankekartet vårt.