Kategori: 3. Pedagog

Spaltedokumentasjon

Spaltedokumentasjon til refleksjon i gruppe

Spaltedokumentasjon til refleksjon i team. Denne type dokumentasjon kan hjelpe barnehagepersonale til å få ny forståelse for hvordan rommet som tredje pedagog fungerer.

Hvordan kan kuben på småbarnsavdeling brukes til rollelek?

MUV vibes på småbarnsavdelingen i Rosenborg bhg i Oslo. Bare en dag etter besøk på MUV ble vi inspierert til en ny endring på avdelingen vår. Garderoben til de små ble forvandlet til en spennede RollelekRom. I tillegg til utkledningstøy for barna, installerte vi kuben i garderoben som et separat rom til «babylek». Kuben gestaltet vi med en benk, noen puter, en matboks med lekegrønsakker, små flasker og kopper. Dukker var alle påkledt(!) og fikk hver sin seng. En liten boks med babyklær var også klar til bruk. Jeg ble inspirert til denne møteplassen gjennom praktiske matsituasjoner og kommunikasjon med barna ved bordet i lunsjtiden. Samtalene som foregår både mellom barn og voksne i en måltid kan pedagoen igjen gjenkalle på en møteplass som kan gestaltes lignende en matsituasjon barna er vant til: For eksempel en rollelekmøteplass til utkledning og babylek i garderoben:) Den konstruksjonen med rør og baller kan i tilleg forsterke barnas dynamikk i lek, og samtidig støtte barnas finmotorikk. For eksempel kan barna øve på øye-hånd koordinasjon. Stor takk til MUV for faglig innput!

Læringsmiljø ute i barnehagen

Fysisk lek og læring i møte med naturmaterialer

Fysisk leke- og læringsrom ute for barna ble utformet av medstudenter fra ABLU 2017. Vi skapet et inviterende læringsmiljø ute med muligheter for estetiske opplevelser og læring både, for barn og voksne. Materialene var varierte og fra naturen og oppfordret alle barna til å samarbeid og fordypning i matlaging. Vi voksne har hjulpet barna ved behov å holdte fast i interessen hos barna for baking og spising av «mat».

Vi starter nytt barnehageår

Barnehage åpner

Etter at alle ansatte og voksne har gått på ferie ble barnehage skikkelig rengjørt. Helle barnehage virker rett og slett tomt. Snart vil rommene, inventar og materiell invitere for barns lek og samhandling. Vi starter i morgen, mandag, Uke 31/2017. Det blir spennende å se hvordan rommene forendrer seg!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial