Bilderskaping med kull på papir

En gruppe av studenter på ABLU 2017 ved HiOA Barnehagelærerutdaning tegnet et felles bild sammen med læreren. De grafiske linjebevegelsene er kontrollert og skal gi en symbolisk mening. Gruppearbeidet av studentene er et eksempel på hvordan man kan jobbe med tegning sammen med barn og voksne og barn og barn.

John Matthews og Rhoda Kellogg (nye forfatterne) beskriver de første merkelaginger og tegnebevegelsene hos barn som RABBEL. Begge har forsket på barnas bilderskaping og har utviklet sine teorier om tegneutviklingen hos små barn og eldre barnehagebarn.