Vårsymposium 2017

Vårsymposium 2017 i Oslo ble arrangert av Reggio Emilia Oslo (ReO) med målet å inspirere for tilrettelegging av det fysiske miljøet i barnehagen. På symposiet presenterte barnehagen vår flere faglige møteplasser for studiebesøkene. Har vises møteplass «Konstruksjon».