Lytte, observere og dokumentere

Hva gjør barna? Med kollegene på avdelingen tar vi oss tid og rom hver uke for å drøfte tolkninger og teorier til det løpende arbeidet med prosjektet. Vi utforsker, søker sammen etter meninger og strategier for å støtte barnets «reise» til kunnskap. Eksempel på dokumentasjon til Årsprosjektet «Det som vokser og gror»