Land Art inspirerte uttrykk på Huk

Noen refleksjonssporsmål fra prossesen for videre arbeid med barn i tema Land Art:
Hvordan forhindre forsøpling av miljøet vårt? Hva skjer med plast, gummi og andre lite nedbrytbare materialer som bli værende i hundrevis av år? Hva betyr det for oss mennesker og dyr?

Arbeidsgruppen V.Aker/Frogner (ABLU 2017 studiet v. HiOA) brukte Land Art som en estetisk erfaring til videre arbeid med barn. Vi, studentene laget en provokasjon som invitasjon til lek og læring hos barn. Det vi opplevde naturens linjer, farger, former og teksturer og skapte kontraster og impulser i landskapet. Det lite gjemmestedet i busken omformet vi med hjelp av naturens materialene og søppel til et nytt estetisk rom for skapende lek, improvisation og læring for barn.