Hinderløype ute

Barna og en voksen har bygget hiderløype. Barna hoppet, klatret og balanserte på den. Noen eldre barn endret konstruksjonen for å få større utfordring.