Etter evalueringen av felles årsprosjekt «Barnas relasjon til en plass» 2016-2017 ønsker vi å fortsette jobb videre. Det nye Årsprosjektet «Barnas 100 møter med byen vår!» starter 2017/2018 med Arbeidstitelen «Det som vokser og gror». Målet mitt er å følge prosjektet på avdelingen for barn fra 3-4 år. Den hele prosessen ønsker jeg å dokumentere her på bloggen.

prosjektvegg

Årsprosjekt 2016-2017 er ferdig evaluert

Prosjektvegg i perioden 2015-2016 på avdelingen for barn i alderen 2-3 år.
Gjennom våre observasjoner og dokumentasjoner, så vi at barnas interesser var veldig ulikt. Ut fra avdelings evalueringer og i prosjektgruppa valgte vi å fordype oss i tema «sanser».
Prosjektveggen har endret seg i takt med hvor i prosessen vi har vært.