Måned: september 2017

Potethosting

«Poteto! Poteto!»


Først var det ingen poteter, men etter hvert fant barna mange av dem. Alle var «rosa». Noen var «store» og noen var «små». Flere var «gode» og noen var «dø». «Det går ikke an å spise de nå!», (Det var så mange meninger å lytte til).
Vi vasket og kokte noen poteter til lunsj. Hvert barn på avdelingen fikk en rå potet med seg hjemm. Resten sparte vi opp og plantet igjen i jorda dagen etter (barna 3-4år).

Foretelling i samlingsstund

Flere barn forteller en historie


Jeg møtt barna i samlingen og sa at jeg skal spille “en journalist” som “skriver i avisen”. “Da jeg ikke kan komme på et eventyr selv, kom jeg hit til å spørre barna om hjelp.” Eventyret startet jeg med: “Det var en gang en rev…” Hvert barn sa et ord som eventyret skal inneholde. Den som var litt sjenert fikk hjelp av meg. Jeg tok fram penn og papir for å skrive hva barna sa. Etter at historien ble ferdig leste jeg den høyt for. Deretter dramatiserte vi handlingen og tilførte kroppsspråk og bevegelse inn. Det hadde vært bra å ha to “journalister”: en som leser for og en som bruker bevegelse i dramatiseringen.
Dagen etter ble historien tegnet med tusj på papir og laminert slik at den kan brukes videre i språkarbeid med barn. Flere sånne fortellinger kan samles og lages til en bok. (Samling/drama/16 b., 3-4år)

Tegning og 2-D uttrykksformer


Bilderskaping med kull på papir

En gruppe av studenter på ABLU 2017 ved HiOA Barnehagelærerutdaning tegnet et felles bild sammen med læreren. De grafiske linjebevegelsene er kontrollert og skal gi en symbolisk mening. Gruppearbeidet av studentene er et eksempel på hvordan man kan jobbe med tegning sammen med barn og voksne og barn og barn.

John Matthews og Rhoda Kellogg (nye forfatterne) beskriver de første merkelaginger og tegnebevegelsene hos barn som RABBEL. Begge har forsket på barnas bilderskaping og har utviklet sine teorier om tegneutviklingen hos små barn og eldre barnehagebarn.

Når materiale blir til noe viktig

«Vi er grisepleier!»

I dag lagde barna en GRIS ute i sandkassa (av den harde klumpen leire). Grisen lå i badekaret og ble tørket og vasket fordi «han skal ikke være skitten», men ren og pen. Han, grisen fikk hår, siden griser ikke har hår (mente et andre fireåring). «Hva gjør dere?» spurte de forbikommende barna. «Vi er grisepleier!»

Eksemplet viser hvordan materiale «leire» og barnas fantasikraft i den kreative prosessen kan stimmulere og styrke til læring og abstrakt tenkning.

Lytte og observere I

Lytte, observere og dokumentere

Hva gjør barna? Med kollegene på avdelingen tar vi oss tid og rom hver uke for å drøfte tolkninger og teorier til det løpende arbeidet med prosjektet. Vi utforsker, søker sammen etter meninger og strategier for å støtte barnets «reise» til kunnskap. Eksempel på dokumentasjon til Årsprosjektet «Det som vokser og gror»

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial