Måned: august 2017

Land art

Land Art inspirerte uttrykk på Huk

Noen refleksjonssporsmål fra prossesen for videre arbeid med barn i tema Land Art:
Hvordan forhindre forsøpling av miljøet vårt? Hva skjer med plast, gummi og andre lite nedbrytbare materialer som bli værende i hundrevis av år? Hva betyr det for oss mennesker og dyr?

Arbeidsgruppen V.Aker/Frogner (ABLU 2017 studiet v. HiOA) brukte Land Art som en estetisk erfaring til videre arbeid med barn. Vi, studentene laget en provokasjon som invitasjon til lek og læring hos barn. Det vi opplevde naturens linjer, farger, former og teksturer og skapte kontraster og impulser i landskapet. Det lite gjemmestedet i busken omformet vi med hjelp av naturens materialene og søppel til et nytt estetisk rom for skapende lek, improvisation og læring for barn.

Stop skilt

Hvordan kan barna spare på leken?


«Ikke rydde her, jeg vil spare på leken!» sa en treåring.
Prompt hadde vi en løsning. Vi lager stopp skilter og setter de framm.
Det kom mange barn til lekeplassen for å se på det som var nytt. «Hva gjør du?», spurte de meg. «Jeg legger et skilt på huset deres.» Men, vet dere hvilket skilt dette er?» spurte jeg. Har dere sett dette skiltet før?
«Ja, vi må stoppe!», sa det andre barnet. «Ja!» sa jeg.
Så kom det tredje barnet og sa: «Stopp skilt!». De fjerde barnet begynte å lese:
S-T- O-P og da ble de andre barna helt stille. Det femte barnet ropte høyt til de som kom løpende til «huset» (for å rydde det opp): «Vi må spare på det!!»

Barn i byen vår

Årets første tur

Vi tar inn byen vår med alle sanser ved årets første tur til Frognerparken! Det vi ønsker er at barna skal bli enda bedre kjent med hva som skjer i byen vår og få innsikt i naturen. Mange barna kjente seg igjen i Frognerbadet og Frognerstadion, stedet de har vært på med foreldre deres. På veien til Frognerparken ble et barn oppmerksom på biltrafikk og at, «…det der er to veier, en foran og en bak«. Disse og andre gode tanker ble selvfølgelig notert på tankekartet vårt.

Double decker art


In the beginning was the line with wax crayons

Two children choose to draw lines on a paper while they set on a floor. The other one decided to sit on a chair. It was quiet atmosphere and I had the impression that they were enjoying. After a while the other to children decided to change their place above the table. I could observe how lines turned into circles thus movement became more and more advantageous dynamics . Next time we are going to tape paper on the below the table too and listen to the music while we drawing.

En blomst

Barnas blikk mot materialet

Her er alle de fine steiner som havnet i den sommergrønne plennen til naboen vår i dag. Det har gitt meg noe å tenke på! Da valgte jeg å ta med meg noen av barna for å lage provokasjon. Dermed ble oppmerksomhet mot steiner rettet på en ny måte og har vekket undring og inspirert deres fantasi.

Provokasjon

Materiell

Det fysiske miljøet inne (som ute) i barnehagen inspirerer til lek ved å sette fram provokasjoner. Ulikt gjenbruksmateriell inviterer til skapende lek, finmotoriske bevegelser og aktiviteter.

Balansering

Hinderløype ute

Barna og en voksen har bygget hiderløype. Barna hoppet, klatret og balanserte på den. Noen eldre barn endret konstruksjonen for å få større utfordring.

Prosjektet starter

Titel, undertitel og tankekart

Uka 31 etter ferien er over og vi er klare for start. Titel, undertitel og tankekartet er synlig på veggen. Vi vil bruke dette verktøye for å organisere prosjekttprosessen vår. Hva vet barna om «Byen vår»? Det blir spennende og finne det ut!

På den nye avdelingen

Barnas overgang etter ferien

På avdelingen fra 3 til 4 år er det noen få barna tilbake. For de aller fleste var det lett å være igjen i barnehagen mens den andre dagen var det litt tung å la foreldre gå. Likevel hadde alle barna det bra å kom fort i kontakt gjennom lek. Her var det konstruksjonslek med klosser hvor barna har bygget et hus.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial