For å finne ut hvordan meitemarken graver tunneler gjennom jorda behover man en stor beholder, flere lag sand og jord og meitemarker.