«Min kropp – grei og rar!»

Hvordan øke barnas empati og akseptanse for hverandre og andre mennesker sitt ulikt utseende?

Avdeling sitt prosjektarbeid baserer på barnehage sin fordypning i barnehagens årets prosjekt «Barns 100 møter med byen vår!», «Det som vokser og gror.»

«Min kropp – grei og rar!»
I lek og samtaler fordyper vi oss blant annet i tema «Min kropp – grei og rar!» Målet med alle fordypninger i aktiviteter er å øke barnas empati og akseptanse for hverandre og andre mennesker sitt ulikt utseende.
Første målinger og sammenligninger av kroppen: Hvem er lengst? Hvor mange ganger passer vi helt opp til taket? Egner seg pinner til måling av takhøyden? Noe annet? Kanskje vi kan ta tepperest ved å måle? Deretter sammenligner vi resultater. Vi sammenligner hvem er størst. Ut fra sammenligninger kunne barna visualisere at det å være størst ikke altid henger sammen med hvem er eldst.

Fordypning startet ut fra barnas nysgjerrighet og motivasjon for å lære mer over hvorfor og hvordan man er ulikt. De forteller og lager hypoteser om kroppen og hvordan det føles når den ikke fungerer som skal, hvorfor noen har et annerledes utseende, ikke har armer eller bein. Underveis jobber vi med boken “Timothy mister seg sjølv” av Vegard Markhus.

FACEBOOK
FACEBOOK
Pinterest
Pinterest

På jakten etter prikkete steiner

Aktivitet i naturfag

Barna undersøkte prikkete mønster på medbrakte gjenstander (flagg, genser, pose). Hva er felles? Hva skiller gjenstandene ut fra hverandre? Fort fant barna ut at mønstrene er ulike typer: store, små, tettprikkete og med fargerike prikker. Men, hva er med prikkete steiner? Vi tok frem prikkete steiner og undersøkte de.
Hva er likt og hva er ulikt i prikkene? En kjempe fin aktivitet som engasjerer barna og som bidrar til læring og utvikling av vennskap.

FACEBOOK

FACEBOOK
Pinterest

Pinterest

Utemiljø som den tredje pedagog

Studiesamling i barnehage

I samarbeid med medstudenter skapet vi et inviterende miljø i barnehagen som fungerte som den tredje pedagog. Studiesamling ABLU 2017, OsloMet.

FACEBOOK

FACEBOOK
Pinterest

Pinterest

Fenomenet vann

Hva som skjer med vannhjul?

Hvorfor skjer det?
Et enkelt eksperiment med vann som barnehagelærerstudentene undersøkte i dag på Snippen som kan likeledes gjenomføres i barnehagen.
For de yngste: helle vann fra en kopp over vannhjulet.
For de eldste: lage vannhjulet selv og undersøke fenomenet vann.
Material: melkekartong, pinner

FACEBOOK
FACEBOOK
Pinterest
Pinterest

Plastsøppel

Stopp forsøpling av naturen

«Skulpturen PlastoZilla er laget av plastsøppel funnet i naturen og i havet. Budskapet er enkelt – menneskets forsøpling av naturen må stoppe for en bærekraftig fremtid.»
Artist: Pippip Ferner/Guerilla plastic movement

FACEBOOK
FACEBOOK
Pinterest
Pinterest

Møteplasser

Gjennbruksmaterialer i lek

I Barnehageuka har vi fått mange besøk fra barn fra andre barnehager i bydelen. Ute har vi lagt tilrette for spenende møteplasser med gjenbruksmaterialer.

FACEBOOK
FACEBOOK
Pinterest
Pinterest

Fysisk fostring

Kroppslige muligheter og begrensninger.

Fra det kjente, som sandkassa, bøtter og spader til det ukjente og spennende materialet som stimulerer og utfordrer til bevegelse. Har lærte alle barna å bli kjennt med sine kropslige muligheter, men også begrensninger.

FACEBOOK
FACEBOOK
Pinterest
Pinterest